Προπονητές ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατέφυγαν στη Βουλή κατά της ΕΠΟ

Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κατέθεσε στον πρόεδρο της Βουλής, καταγγελία κατά της ΕΠΟ, σχετικά με το θέμα του διπλώματος ποδοσφαίρου των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής. Την καταγγελία υπογράφουν ο πρόεδρος Ρέλας Χαράλαμπος και ο Γενικός Γραμματέας Κουτσογιάννης Ευάγγελος


Η καταγγελία αναφέρει αναλυτικά:

Το Σωματείο μας έχει συσταθεί με την υπ΄αριθμ. 11/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με σκοπό μεταξύ των άλλων τη συνένωση όλων των Ελλήνων Πτυχιούχων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Προπονητών Ποδοσφαίρου για την κοινή αντιμετώπιση των επαγγελματικών προβλημάτων τους και των προβλημάτων του Ελληνικού Αθλητισμού γενικότερα, την προώθηση, την προστασία και κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των Ελλήνων Προπονητών και την προστασία των μελών του από αυθαιρεσίες των διοικήσεων των συλλόγων και της διοίκησης του Ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω της συμμετοχής, μέλους της διοίκησης του Συνδέσμου στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή Επιτροπές.

  1. Σε όλα τα μέλη μας, που είναι άλλωστε πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, έχει χορηγηθεί «άδεια προπονητού ποδοσφαίρου» από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού.
  2. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο) στην οποία υπόκεινται αυστηρά καταστατικά και κανονιστικά όλα τα πρωταθλήματα, οι ποδοσφαιρικές ομάδες των Σωματείων Ε.Π.Σ., αλλά και οι Ποδοσφαιρικές Ενώσεις Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, όπως και τα τοπικά και περιφερειακά πρωταθλήματα, αρνείται να ¨εγκρίνει¨ την πρόσληψή μας ως προπονητών, στις ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες προτίθενται να μας προσλάβουν.

Η άρνηση αυτή ειδικότερα συνίσταται στην άμεση απαγόρευση στα     ποδοσφαιρικά Σωματεία, επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά να προσλαμβάνουν  πτυχιούχους Α.Ε.Ι. παρότι έχουν  « άδεια προπονητού ποδοσφαίρου» από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εάν δεν έχουν στην κατοχή τους την ταυτότητα του προπονητή υπό τις προϋποθέσεις που η ίδια ορίζει.

  1. Την ταυτότητα προπονητή μάλιστα η Ε.Π.Ο., χορηγεί και σε μη πτυχιούχους οι οποίοι απλά και μόνο, αν έχουν παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια κάποιων ωρών επιμόρφωσης και κατάρτισης στα οποία πρέπει να επισημανθεί μάλιστα ότι διδάσκουν πτυχιούχοι προπονητές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 48 του Νόμου 4373/2016, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση « διασφαλίζεται για τους πτυχιούχους προπονητές όλων ανεξαιρέτως των αθλημάτων η Συνταγματική αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε αρμονία προς την Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού» .

Επειδή ακριβώς στο άρθρο 48 του Νόμου 4373/2016 προβλέπεται ότι: « Στο άρθρο 31 του Ν. 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής: « Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί».

Επειδή στην Ε.Π.Ο. έχουμε προσφύγει κατ΄ επανάληψη προφορικά αλλά και εγγράφως και αρνείται να μας χορηγήσει οποιαδήποτε απάντηση, παραβιάζεται κάθε αρχή από την οποία διέπεται η ευνομούμενη πολιτεία.

Επειδή ειδικότερα στις 25-06-2018 καταθέσαμε, « με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας» αναφορά και διαμαρτυρία, στην οποία δεν μας έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας.

Επειδή και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μας διαβεβαιώνει ότι η Ε.Π.Ο. με την συμπεριφορά της αυτή παραβιάζει τις ισχύουσες διατάξεις απαγορεύοντας την πρόσληψή μας στα ποδοσφαιρικά Σωματεία.

Επειδή απλά, στην παρακολούθηση της σεμιναριακής κατάρτισης στην οποία μας υποχρεώνει, πρόκειται να διδαχθούμε «επιμόρφωση», ενώ είμαστε Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Επειδή απλά αυτή η επιμόρφωση για εμάς είναι μια αναίτια δαπάνη, ενός κόστους περίπου οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ.

Επειδή περαιτέρω από την παρ. 12 του άρθ. 32 του ν. 2725/1999 ορίζεται ότι «Πέραν της αδειοδότησης από το κράτος, η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή δεν υπόκειται στην έγκριση ή άλλου ισοδύναμου αποτελέσματος περιορισμό άλλου φορέα, εφόσον ο προπονητής είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο άθλημα στο οποίο θα εργαστεί». Με την διάταξη αυτή διασφαλίζεται για τους πτυχιούχους προπονητές όλων ανεξαρτήτως των αθλημάτων, στους οποίους συγκαταλέγονται και οι προπονητές ποδοσφαίρου, η Συνταγματική αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας σε αρμονία προς στην αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού.

Επειδή κατά συνέπεια το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί νομοθετικά σε συμφωνία πάντοτε και με τις αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Επομένως η Ε.Π.Ο. οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή ούτως ώστε να εκδίδει σε όλους τους πτυχιούχους Σ.Ε.Φ.Α.Α. (με ειδικότητα του ποδοσφαίρου) το δίπλωμα UEFA PRO αναγνωρίζοντας πλήρως τα επαγγελματικά τους προσόντα χωρίς άλλη διαδικασία.

Επειδή το σύστημα πιστοποίησης που έχει θεσμοθετήσει η Ε.Π.Ο., για το ελάχιστο όριο γνώσεων που πρέπει να κατέχει ο προπονητής, δεν μπορεί να παραβιάζει στα μέλη του μας – που είναι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης – τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Επειδή αυτή η πρακτική της Ε.Π.Ο. παραβιάζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας και την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, αποτελεί δε καταχρηστική συμπεριφορά δεσπόζουσας θέσης, αντίθετα με το δίκαιο του ανταγωνισμού.

Επειδή μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 12 του ν. 3479/2006 (όπως ισχύει), ορίζεται ότι το καταστατικό και οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο. πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία, σε αντίθεση με την προϊσχύουσα μορφή του εν λόγω άρθρου, όπου οριζόταν ότι το καταστατικό και οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο. υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών ρυθμίσεων στο Ν.2725/1999 και στην εν γένει αθλητική νομοθεσία.

Επειδή ειδικότερα στη σχετική διάταξη προβλέπεται « Θέματα του ποδοσφαίρου και της οργάνωσης και λειτουργίας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ρυθμίζονται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία  (Ε.Π.Ο.),  στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής λειτουργίας της, σύμφωνα με το καταστατικό και τους κανονισμούς της, τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το Σύνταγμα, την κείμενη νομοθεσία, με δεδομένο ότι η Ε.Π.Ο. διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, ανεξάρτητα και χωρίς επιρροή από τρίτους και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, μέλος των οποίων αποτελεί η Ε.Π.Ο.»

Επειδή και από την αιτιολογική έκθεση του σχετικού Ν. 4326/2015, σελίδα 6, όπου αναφορικά με την εν λόγω διάταξη του άρθρου 15 αναφέρεται: «Με την παράγραφο αυτή επιβεβαιώνεται ή αλλιώς δηλώνεται ο σεβασμός της Πολιτείας έναντι της ευχέρειας της Ε.Π.Ο. προς ρύθμιση θεμάτων του αθλήματος εντός του πλαισίου της  αυτοδιοικητικής λειτουργίας της και της διαχείρισης των εσωτερικών ζητημάτων και υποθέσεών της σε συμφωνία με το καταστατικό και τους κανόνες της ίδιας και των Διεθνών Ομοσπονδιών Ποδοσφαίρου, υπό την αυτονόητη πάντως τήρηση των κανόνων του Συντάγματος και των νόμων της χώρας.»

 Για τους παραπάνω λόγους,επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματός μας, υποβάλλοντας και αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνισή μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.