Η νέα σύνθεση της ΤΕΔ/ΕΠΣΘ

Η Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣΘ έχει νέα σύνθεση, που είναι η εξής:


Πρόεδρος: Γιάννης Κουζάκης
Αναπληρωτής πρόεδρος: Δημήτρης Κρητικός
Μέλος: Γιώργος Παγωνόπουλος