Η ΕΠΣΘ καταγγέλει τους “5” στον Κοντονή

Υπόμνημα προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρηκευμάτων κ.  Σταύρο Κοντονή, το οποίο κοινοποιείται στην ΕΠΟ και στον Αθλητικό Εισαγγελέα κ. Σιμιτζόγλου, απέστειλε η ΕΠΣΘ, με το οποίο ξεκαθαρίζει και καταγγέλει την κίνηση των “πέντε” να αναδιαρθρώσουν το Δ.Σ. της Ένωσης με παράνομο τρόπο. Αναλυτικά το υπόμνημα όπως απεστάλη στα αρμόδια όργανα:


“Αριθ.Πρωτ 314                                                                         Βόλος   3/7/2015

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του εδρεύοντος στο Βόλο, οδός Ροζού, αρ.19 δευτεροβάθμιου ερασιτεχνικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Αναστάσιο Μπατζιάκα.

ΠΡΟΣ

Υφυπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σταύρο Κοντονή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ:

1.Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.), που εκπροσωπείται νόμιμα

2. Ποδοσφαιρικό Εισαγγελέα κ. Κωνσταντίνο Σιμιτζόγου

κ. Υπουργέ,

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας (Ε.Π.Σ.Θ), ιδρύθηκε το έτος 1929 και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του ισχύοντος αθλητικού νόμου (ν.2725/1999) και του ισχύοντος Καταστατικού της, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 298/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), λειτουργεί σύμφωνα με τον προαναφερόμενο ειδικό νόμο, το Καταστατικό της Ε.Π.Ο., της οποίας τυγχάνει μέλος, τις διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του Α.Κ. και τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 12 του ν. 3479/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4326/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ.Θ., αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και συνεδριάζει νόμιμα εάν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα, έχει δηλαδή απαρτία όταν παρίστανται έξι (6) μέλη.

Την 30η Ιουνίου 2015 και χωρίς νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ., πέντε (5) μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου και ειδικότερα οι 1.Χαράλαμπος Πάσχος – Μέλος, 2.Απόστολος Τζοβάρας – Β’ Αντιπρόεδρος, 3.Δημήτριος Καραβάς – Ταμίας, 4.Ιωάννης Μαυροκέφαλος – Μέλος και 5.Βασίλειος Κανάβας – Γενικός Γραμματέας, εισήλθαν λάθρα στα γραφεία της Ένωσης και αφού προέβησαν σε αυθαίρετη αντικατάσταση ενός μέλους του Δ.Σ., συνεδρίασαν και αποφάσισαν παράνομα και καταχρηστικά την αναδιάρθρωση του παρόντος Δ.Σ. διένειμαν σε αυτούς τις θέσεις Διοίκησης και αυτοαναγορεύτηκαν σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο κ.λ.π., καταλύοντας πλήρως κάθε έννοια δημοκρατίας και της βούλησης των μελών – σωματείων της Ε.Π.Σ.Θ., τα οποία μας ανέδειξαν, ενώ με τρόπο απροκάλυπτο απευθύνονται σε δημόσιες αρχές με τις ανυπόστατες και πλασματικές τους ιδιότητες, απροκάλυπτα παραπλανούν, συκοφαντούν και εκβιάζουν, πλαστογραφούν, υπεξαιρούν έγγραφα της Ένωσης και μέσω φιλικών Μ.Μ.Ε., προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα προς ίδιο όφελος, ενέργειες για τις οποίες έχω ήδη ως εκλεγμένος Πρόεδρος της Ένωσης έχω υποβάλλει εναντίον τους μήνυση.

Κύριε Υπουργέ, έχουμε την πεποίθηση ότι σε μια δημοκρατική πολιτεία, ουδέποτε μπορεί να διανοηθεί ο οποιοσδήποτε, ότι έχει την δυνατότητα εκτός του φυσικού δικαστή, να διορίσει ή να καθαιρέσει με βίαιο τρόπο μια νόμιμη εκλεγμένη διοίκηση ενός Σωματείου, πόσο δε μάλλον να πράξει αυτό με τρόπο να συνάδει με φασιστικούς μεθόδους.

            Με την παρούσα επιθυμώ να σας καταστήσω περαιτέρω γνωστό, ότι με επίκληση του «Αυτοδιοίκητου του Ποδοσφαίρου» η Ε.Π.Ο. έχει τιμωρήσει την Ε.Π.Σ.Θ. με αναστολή της ιδιότητάς της ως μέλος της, διότι «τόλμησε» να προσφύγει στον αρμόδιο Δικαστή και να ζητήσει τον διορισμό προσωρινής διοίκησης της Ε.Π.Ο., λόγω αντικαταστατικής συμπεριφοράς μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, όμως αποδέχεται η Ε.Π.Ο., όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι ως άνω πέντε (5) Καταληψίες, να συζητά μαζί τους, να τους υποδεικνύει τρόπους άσκησης Διοίκησης και να τους επιτρέπει να εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της βούλησής της στο Νομό Μαγνησίας, καθώς οι ίδιοι οι πραξικοπηματίες, με δημόσιες δηλώσεις μεταφέρουν μάλιστα και δηλώσεις του Προέδρου της Ε.Π.Ο. περί άρσης της επιβληθείσας ποινής της Ε.Π.Σ.Θ. κατά την Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο., που θα διενεργηθεί εντός του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, υπονοώντας ότι μόνο με την δική τους συμμετοχή μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να νομιμοποιήσουν έστω και έμμεσα ότι τυγχάνουν η Νόμιμη Διοίκηση της Ε.Π.Σ.Θ., παρόλο που υπάρχει νόμιμα εκλεγμένη Διοίκηση έστω και αν δεν τυγχάνει της αρεσκείας της Ε.Π.Ο., η οποία μάλλον επιθυμεί την με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο αντικατάσταση αυτής.

Όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, ο νόμος, αλλά και το ισχύον Καταστατικό της Ε.Π.Ο., η αλλαγή της Διοίκησης της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, δεν θα έρθει με πραξικοπηματικές ενέργειες αλλά μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, όπως άλλωστε επιθυμεί η μεγάλη πλειοψηφία των Σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ.Θ., τα οποία έχουν αποστείλει σχετικές αιτήσεις στη Νόμιμη Διοίκηση της Ε.Π.Σ.Θ. για διενέργεια αρχαιρεσιών, τις οποίες προσπαθούν να αποτρέψουν οι Καταληψίες με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς γνωρίζουν ότι δεν εκπροσωπούν κανένα παρά μόνο τα ιδιοτελή τους συμφέροντα και τα συμφέροντα των προστατών και εντολοδόχων τους.

Κύριε Υπουργέ μέσα στις δύσκολες στιγμές που διέρχεται η χώρα μας και ο λαός της, το πρόβλημα της Ένωσης ίσως να φαντάζει ασήμαντο, αλλά μέσα από τα μικρά και τα ασήμαντα δημιουργούνται εκείνοι οι θύλακες που είτε ενδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή και βοηθούν στην εμπέδωση της Δημοκρατίας, είτε οδηγούν σε εκτροπές που αρμόζουν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα και ως εκ τούτου με σεβασμό προς το Σύνταγμα, τους Νόμους και τους θεσμούς, έχουμε ήδη απευθυνθεί στην Δικαιοσύνη, ενώ με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε τόσο υπόψη όσο και υπόψη των προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, τον ξεπεσμό του Ελληνικού Ποδοσφαίρου, λόγω των επιλογών της ηγεσίας του και των κατά τόπο εντολοδόχων τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Θ

Αναστάσιος Μπατζιάκας”