Εκλογές ζητούν 26 σωματεία της ΕΠΣΘ

Κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της ΕΠΣ Θεσσαλίας κ. Αναστασίου Μπατζιάκα για την σημερινή σύγκληση ΔΣ με Αρ. Πρ. 313/2-7-2015, παρευρέθησαν τα Μέλη Μπατζιάκας Αν. , Θεοδώρου Κ. , Τασιόπουλος Ελ. , Ακτσιαλής Αντ.


Κατόπιν τούτου δεν υπήρξε νόμιμη απαρτία, για την διενέργεια του Συμβουλίου. Κατατέθηκαν όμως στους παρευρεθέντες Συμβούλους πρωτοκολλημένες είκοσι έξι (26) αιτήσεις Σωματείων – Μελών της ΕΠΣΘ, τα οποία αιτούνται…

…σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 του ισχύοντος καταστατικού της ΕΠΣΘ και της κείμενης νομοθεσίας, την άμεση σύγκληση έκτακτου ΔΣ της ΕΠΣΘ και την λήψη απόφασης για σύγκληση έκτακτης ΓΣ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και όχι περισσότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες από την επόμενη του ΔΣ, με θέμα ημερησίας διάταξης την διενέργεια αρχαιρεσιών και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Βόλος 4/7/2015

Τα Μέλη
1.Μπατζιάκας Αν.
2.Θεοδώρου Κ.
3.Τασιόπουλος Ελ.
4.Ακτσιαλής Αντ.