Ένσταση κατέθεσε ο Διαγόρας για το παιχνίδι Γ.Σ. Αλμυρού-Πύρασος

Μοιράσου το άρθρο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΘ απέρριψε την ένσταση του Πυράσου για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Γ.Σ. Αλμυρού στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής, καθώς σύμφωνα με την απόφαση, ο Πύρασος δεν διαβίβασε την ένσταση στη διοργανώτρια αρχή (ΕΠΣΘ) με fax εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας , όπως προβλέπει το άρθρο 23 παρ. 5Α του Κανονισμού Αγώνων Πρωταθλήματος Ερασιτεχνών ομάδων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 23 παρ. 5Α αναφέρονται τα εξής:
«Οι ενστάσεις των περιπτώσεων γ’, δ’, ε’ ζ’ και η’ της παρ. 1 αυτού του άρθρου, υποβάλλονται στη διοργανώτρια, με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες από την ημέρα που έγινε ο αγώνας, η οποία δεν υπολογίζεται. Όλες οι παραπάνω ενστάσεις, που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή, διαβιβάζονται υποχρεωτικά, επί ποινής απαραδέκτου και μέσω FAX, εντός της παραπάνω προθεσμίας».
Ωστόσο, βάσει ΚΑΠ μπορεί τρίτο σωματείο που έχει έννομο συμφέρον να προχωρήσει σε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα εντός τριών ημερών από την τέλεσή του. Έτσι, ο Διαγόρας κατέθεσε σήμερα Τετάρτη 22/3 ένσταση στην ΕΠΣΘ κατά του κύρους του αγώνα της περασμένης Κυριακής ανάμεσα στον Γ.Σ. Αλμυρού και στον Πύρασο, καταθέτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Η ένσταση είναι εμπρόθεσμη, ενώ εστάλη στη διοργανώτρια αρχή (ΕΠΣΘ) και με FAX.
Στο άρθρο 23 παρ. 8 αναφέρονται τα εξής:
«Τρίτο σωματείο δικαιούται να προχωρήσει σε καταγγελία, αποκλειστικά για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την τέλεσή του, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τούτο έχει άμεσο έννομο συμφέρον, κατά το χρόνο άσκησης της καταγγελίας. Το συμφέρον του σωματείου περιοριστικά προσδιορίζεται στη διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος που μετέχει και έχει σχέση με το συγκεκριμένο σωματείο κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία. Η καταγγελία και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπόμενου για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου, που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, διαβιβάζονται υποχρεωτικά σε αυτήν μέσω FAX. Κατά την άσκηση της καταγγελίας και ταυτόχρονο με την υποβολή της στη διοργανώτρια πρέπει ο καταγγέλλων να καταθέσει το προβλεπόμενο για την αντίστοιχη ένσταση παράβολο με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης εφ’ όσον δεν κατατεθεί παράβολ ή κατατεθεί ελλιπές ή εκπρόθεσμο».
Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣΘ θα συνεδριάσει την προσεχή Τρίτη 27/3 και θα αποφασίσει σχετικά με την ένσταση που κατέθεσε ο Διαγόρας.