Πρόταση ψήφισης των κωλυμάτων του νόμου στη ΓΣ της ΕΠΟ, αντιδράσεις από ΕΠΣ

Τα κωλύματα του αθλητικού νόμου που οδήγησαν στης έκπτωση των αξιωμάτων τους λόγω της παραπομπής σε δίκη για την υπόθεση της «κάρτας υγείας» την ηγεσία της προηγούμενη διοίκησης της ΕΠΟ, εισάγει προς ψήφιση στο νέο καταστατικό η FIFA και η ΠΔΕ/ΕΠΟ.

Ήδη το θέμα συζητείται στο χώρο των Ενώσεων, αφού λόγω των κωλυμάτων που υπάρχουν, και πιθανόν άλλων που ενδέχεται να προκύψουν, αρκετοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η διάταξη αυτή δεν πρέπει να ψηφιστεί.

Κατά τα λοιπά προτείνεται προς ψήφιση α) η μείωση του εκλογικού σώματος αφού τα μέλη της ΓΣ από 181 μειώνονται σε 71, β) κάθε ΕΠΣ θα έχει μία ψήφο, όπως και κάθε ΠΑΕ της Super League, γ) μειώνεται ο αριθμός των μελών της Ε.Ε. από 21 σε 17 με πέντε μέλη να προέρχονται από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και δ) δημιουργείται η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου η οποία θα έχει μεν εισηγητικό χαρακτήρα αλλά από την άλλη η Ε.Ε. της ΕΠΟ θα πρέπει να την συμβουλεύεται για οποιαδήποτε θέμα σε σχέση με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.

Οι κυριότερες αλλαγές στο προτεινόμενο καταστατικό της ΕΠΟ που αφορούν της ΓΣ, την ΕΕ, την επιτροπή επαγγελματικού ποδοσφαίρου και τα κωλύματα παραγόντων αναφέρουν τα εξής:

  • Μέλη ΓΣ

Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από συνολικά 71 εκπροσώπους οι οποίοι κατανέμονται ως ακολούθως:

α. Οι 53 Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) εκπροσωπούνται από έναν (1) εκπρόσωπο η καθεμία, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της οικείας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων.

β. Η Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου.

γ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής κατηγορίας (Super League) εκπροσωπείται με δεκαέξι (16) εκπροσώπους. Κάθε εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί μία (1) ΠΑΕ – μέλος της Ένωσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Π.Α.Ε. αυξηθεί ή μειωθεί, θα αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα και ο αριθμός των εκπροσώπων.

δ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής κατηγορίας (Football League) εκπροσωπείται από έναν (1) εκπρόσωπο, ο οποίος θα είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Όλα τα Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να συμπεριλάβουν γυναίκες ως εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση.

  • Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη:

1 Πρόεδρο,

1 Αναπληρωτή Πρόεδρο που εκπροσωπεί τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

2 Αντιπροέδρους: ο ένας θα προέρχεται από τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων και ο ένας θα είναι, αυτοδίκαια, ο Πρόεδρος της Α’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League),

1 Ταμία που εκπροσωπεί τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

3 Μέλη που εκπροσωπούν την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League),

Τον Πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Β’ Εθνικής Κατηγορίας (Football League), ο οποίος θα ορίζεται αυτοδίκαια,

8 μέλη που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων, εκ των οποίων ένα από αυτά θα είναι, κατά κανόνα, μία γυναίκα μέλος.

  • Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Η Εκτελεστική Επιτροπή δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου εάν δεν συμβουλεύεται προηγουμένως την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα ασχολείται με θέματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου, ειδικότερα με τη σχέση μεταξύ των ομάδων, των παικτών και των λιγκών καθώς και με θέματα που αφορούν στα γενικότερα συμφέροντα του επαγγελματικού διασυλλογικού ποδοσφαίρου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ο. και θα περιλαμβάνει δέκα (10) περαιτέρω μέλη τα οποία κατανέμονται ως εξής:

Τέσσερα (4) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκπροσωπούν τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League),

Τέσσερα (4) μέλη που εκπροσωπούν την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας (Super League) τα οποία επιλέγονται από τη Super League,

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας (Football League).

2. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δύο μήνες.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή θα συμβουλεύεται την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης που αφορά ζητήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

  • Κωλύματα

Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και δεν μπορεί να εκλεγεί ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής όποιος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 ως ισχύει, δηλαδή όποιος έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο παραπεμπτικό βούλευμα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικαστεί σε βαθμό πλημμελήματος αμετάκλητα με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων. Ειδικότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. και των ενώσεων-μελών αυτής τα οποία παραπέμπονται με τελεσίδικο παραπεμπτικό βούλευμα για τα παραπάνω αδικήματα εκπίπτουν αυτοδίκαια από την ιδιότητά τους και αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και του Καταστατικού της αντίστοιχης ένωσης.