Στη …σέντρα από την Επιτροπή Δεοντολογίας για δηλώσεις παραγόντων και ομάδων

Στη… σέντρα βγαίνουν από την Επιτροπή Δεοντολογίας οι παράγοντες ή οι ομάδες που προχώρησαν σε δηλώσεις κατά της διαιτησίας και της ΕΠΟ την τρέχουσα περίοδο.

Οι κλήσεις σε παράγοντες ή ΠΑΕ που στράφηκαν κατά της διαιτησίας, αλλά και της Ομοσπονδίας έστειλε η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ, σύμφωνα με τη “Live Sport”.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κώδικα Δεοντολογίας: «Επιβαρυντική μορφή δυσφήμισης αποτελεί η δυσφήμιση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, της ΚΕΔ ή των διαιτητών με δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις».

Οι ποινές που επιβάλλονται είναι οι ακόλουθες: α) Χρηματική ποινή από 30.000 ως 50.000 ευρώ. β) Σε περίπτωση πρώτης υποτροπής διπλασιάζεται η χρηματική ποινή. γ) Σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής, επιβάλλεται χρηματική ποινή τουλάχιστον 120.000 ευρώ και αφαίρεση 2 βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος, της υπαίτιας ομάδας.

Το πρωτάθλημα βέβαια ολοκληρώνεται και το πιθανότερο είναι να μην αλλάξει κάτι στον φετινό πίνακα.