Το νέο ΔΣ της Δάφνης Βόλου

Μετά την εκλογική διαδικασία για τη συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου της Δάφνης,  οι εκλεγέντες συγκροτήθηκαν σε Σώμα. Στη θέση του Προέδρου παραμένει ο Γιάννης Τσάτσος, ενώ η υπόλοιπη σύνθεση του διοικητικού Συμβουλίου γίνεται γνωστή στην ακόλουθη ανακοίνωση…


”Μετά την διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ. στην ομάδα της ΔΑΦΝΗΣ ΒΟΛΟΥ στις 18.06.2018, όπου αρκετός κόσμος της συνοικίας των Αγίων Αναργύρων έδωσε το παρόν στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια της νέας διοίκησης, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα. Κατόπιν της σημερινής συνάντησης των εκλεγέντων, η σύσταση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ιωάννης Τσάτσος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Τάκης
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Πασσιάς
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Μπαρτζώκας
Ταμίας : Ιωάννης Τερλεξής
Γενικός αρχηγός – Υπεύθυνος Γηπεδικών Εγκαταστάσεων: Χαράλαμπος Τσαρέλας
Έφορος Υλικού: Απόστολος Κουσιαλάκης
Έφορος Ακαδημιών: Κωνσταντίνος Μανώλης
Γενικός Αρχηγός: Στέφανος Σακαβάλας
Μέλη: Χρήστος Τζιουμάκης, Απόστολος Κουτσογιάννης.
Φροντιστής και υπεύθυνος υλικού και ρουχισμού αναλαμβάνει ο Νικόλαος Παλέντζας

Υπεύθυνος Ακαδημιών θα παραμείνει ο Μελέτης Γιούργας και υπεύθυνες γραφείων – boutique και επικοινωνίας θα είναι η Ελευθερία Μποτίνη και η Χρυσάνθη Μεγαγιάννη.

Επίσης αποφασίστηκε να συσταθεί επιτροπή μεταγραφών η οποία θα αποτελείται από τους Ιωάννη Τσάτσο, Χαράλαμπο Τσαρέλα και Στέφανο Σακαβάλα.”