Διαιτητικό Δικαστήριο: Άλλες πέντε ποινές αφαίρεσης βαθμών για την Κέρκυρα

Αφαιρέσεις βαθμών επέβαλλε το Διαιτητικό Δικαστήριο σε Τρίκαλα και Κασσιόπη για οφειλές σε ποδοσφαιριστές. Μία υπόθεση αφορά τη θεσσαλική ομάδα και πέντε την νησιωτική.

Αναλυτικά:

Κατά την τελευταία του συνεδρίαση, το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έλαβε τις εξής αποφάσεις.

Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Κλεομένη Θεολόγη του Κωνσταντίνου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 344/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ και δέκα τριών λεπτών (4.850,13) εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Ροτζέριο ΚονσεΪσάο Ντο Ροζάριο του Εντμούντο, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 324/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./Ε, του ποσού των εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (193.690,88) εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Φώτιου Κουτζαβασίλη του Γεωργίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 321/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, του ποσού των ογδόντα μία χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών( 81.842,04) εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Χρήστου Γρομητσάρη του Σωτηρίου, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 323/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, του ποσού των τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700) υρώ εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Επιβάλλει στην Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή – Εμιλιάν Βίλα του Μικέλ, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 319/2019 απόφασης της Α΄Ε.Ε.Ο.Δ./ΕΠΟ, του ποσού των είκοσι τριών χιλιάδων τριάντα εννιά Ευρώ και ενενήντα έξη λεπτών (23.039,96) εν όλω, κατά τους ορισμούς στο διατακτικό της προαναφερθείσας απόφασης, την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.

Ενεργοποιεί σε βάρος της Π.Α.Ε. Α.Ο. ΚΑΣΣΙΟΠΗ, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή- Δημητρίου Χαντάκια του Σπυρίδωνος, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 251/2019 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 118/2019 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της επίδοσης της παρούσας.

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις