Η ΚΥΑ για παραβίαση του πρωτοκόλλου στα γήπεδα: Πρώτα κλείσιμο θύρας και μετά λουκέτο έδρας (pics)

Μοιράσου το άρθρο

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 20.11 για παραβίαση του πρωτόκολλου στα γήπεδα, ανοικτά και κλειστά. Οι ποινές για μη χρήση μάσκας
Λουκέτο στη θύρα που παραβιάστηκε το πρωτόκολλό του κορωνοϊού και στην υποτροπή ποινή κεκλεισμένων των θυρών σε όλο το γήπεδο, προβλέπει για την παραβίαση του πρωτόκολλου κατά του κορωνοϊού, η ΚΥΑ 72486 που έχει δημοσιευτεί στις 20/11 με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Σε αυτή γίνεται λόγο για παραβίαση τόσο του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού θεατών (40.000 στα ανοικτά γήπεδα, 12.000 στα κλειστά) ή την ιδιότητα των οπαδών (εμβολιασμένοι, ανήλικοι, νοσήσαντες).

Για τα ανοικτά γήπεδα με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων, όπως το γήπεδο της Τούμπας για παράδειγμα αναφέρει τα εξής:

«Επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα και απαγόρευση εισόδου θεατών στη θύρα ή στις θύρες όπου διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις για μία  (1)  αγωνιστική.

Σε  περίπτωση  υποτροπής, επιβάλλεται  διοικητικό πρόστιμο  τριάντα  χιλιάδων (30.000)  ευρώ  στη  γηπεδούχο  ομάδα  και  γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για  μία (1) αγωνιστική.

Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εξήντα  χιλιάδων  (60.000)  ευρώ  και  γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές».

Για τα κλειστά γήπεδα με ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπως το ΟΑΚΑ για παράδειγμα, τα μέτρα είναι:

«Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο επτάμισι χιλιάδων  (7.500)  ευρώ  στη  γηπεδούχο  ομάδα  και μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου σύμφωνα με το άρθρο 1 θεατών (σ.σ. 12.000) κατά το ήμισυ για μία (1) αγωνιστική.

Σε  περίπτωση  υποτροπής,  επιβάλλεται  διοικητικό πρόστιμο  δεκαπέντε  χιλιάδων  (15.000)  ευρώ  στη γηπεδούχο ομάδα και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για μία (1) αγωνιστική.

Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο  τριάντα  χιλιάδων (30.000)  ευρώ  και  γενική  απαγόρευση  εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές».

Αναλυτικά:

Ειδικά για τις περιπτώσεις παράβασης των κανόνων της  παρούσας  ως  προς  τον  μέγιστο  επιτρεπόμενο  αριθμό θεατών ή την ιδιότητα αυτών (εμβολιασμένοι, ανήλικοι,  νοσήσαντες  κ.λπ.),  ισχύουν  οι  κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:

α) Ανοικτές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων: 

Επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα και απαγόρευση εισόδου θεατών στη θύρα ή στις θύρες όπου διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις για μία  (1)  αγωνιστική.

Σε  περίπτωση  υποτροπής, επιβάλλεται  διοικητικό πρόστιμο  τριάντα  χιλιάδων (30.000)  ευρώ  στη  γηπεδούχο  ομάδα  και  γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για  μία (1) αγωνιστική.

Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εξήντα  χιλιάδων  (60.000)  ευρώ  και  γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές.

β)  Ανοικτές  εγκαταστάσεις  χωρίς  ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων:

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη  διοργανώτρια  αρχή  και  απαγόρευση  εισόδου θεατών στη θύρα ή στις θύρες που διαπιστώθηκαν οι παραβάσεις για μία  (1) αγωνιστική.

Σε περίπτωση υποτροπής,  επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο  δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για μία (1) αγωνιστική.

Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο  είκοσι  χιλιάδων (20.000)  ευρώ  στη  γηπεδούχο  ομάδα  ή  στη διοργανώτρια αρχή και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές.

γ) Κλειστές εγκαταστάσεις με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων:

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο επτάμισι χιλιάδων  (7.500)  ευρώ  στη  γηπεδούχο  ομάδα  και μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου σύμφωνα με το άρθρο 1 θεατών κατά το ήμισυ για μία (1) αγωνιστική.

Σε  περίπτωση  υποτροπής,  επιβάλλεται  διοικητικό πρόστιμο  δεκαπέντε  χιλιάδων  (15.000)  ευρώ  στη γηπεδούχο ομάδα και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για μία (1) αγωνιστική.

Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο  τριάντα  χιλιάδων (30.000)  ευρώ  και  γενική  απαγόρευση  εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές.

δ)  Κλειστές  εγκαταστάσεις  χωρίς  ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων:

Επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη  διοργανώτρια  αρχή  και  μείωση  του  μέγιστου επιτρεπόμενου σύμφωνα με το άρθρο 1 θεατών κατά το  ήμισυ  για  μία  (1)  αγωνιστική.

Σε  περίπτωση υποτροπής,  επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο τεσσάρων  χιλιάδων  (4.000)  ευρώ  στη  γηπεδούχο ομάδα  ή  στη  διοργανώτρια  αρχή  και  γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για μία (1) αγωνιστική.

Σε τρίτη παράβαση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ στη γηπεδούχο ομάδα ή στη  διοργανώτρια  αρχή  και  γενική  απαγόρευση εισόδου θεατών για δύο (2) αγωνιστικές.

Σε  όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις  α)  για  κάθε επόμενη  πέραν  της  τρίτης  παράβαση  τα προβλεπόμενα για την τρίτη παράβαση πρόστιμα και ποινές διπλασιάζονται και β) στα φυσικά πρόσωπα που  εισέρχονται  ως  θεατές  σε  αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  επιβάλλεται  διοικητικό  πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Η  παρεμπόδιση  ή  η  άρνηση  υποβολής  σε  έλεγχο συνεπάγεται αυτοδικαίως την επιβολή του διπλάσιου κατά περίπτωση προβλεπόμενου προστίμου ή ποινής.

Οι ποινές για μη χρήση μάσκας

Για μη χρήση μάσκας, στην πρώτη τιμωρία διοικητικό πρόστιμο και στην υποτροπή μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού θεατων (90%) για μια αγωνιστική. Στην επόμενη τιμωρία, ποινή κεκλεισμένων των θυρών για όλο το γήπεδο.

Αναλυτικά:

Στην περίπτωση εκτεταμένης παράβασης της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται ως θεατές σε αθλητικές εγκαταστάσεις, η οποία προκύπτει από την έγγραφη ενημέρωση για τα αποτελέσματα ελέγχου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, σύμφωνα με την παρ. 2  του άρθρου 3:

Επιβάλλεται στη γηπεδούχο ομάδα ή στη διοργανώτρια αρχή το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο της κάθε περ. α), β), γ) και δ) του παρόντος σημείου
του πίνακα αναφορικά με τη μη τήρηση των κανόνων της παρούσας ως προς τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό θεατών ή την ιδιότητα αυτών, ανάλογα με το
είδος της αθλητικής εγκατάστασης.

Σε περίπτωση υποτροπής, πέραν του διοικητικού προστίμου του παρόντος σημείου του πίνακα, επιβάλλεται και μείωση του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού
θεατών του σημείου 19 του πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1 κατά το ήμισυ για μία (1) αγωνιστική.

Σε τρίτη παράβαση, πέραν του διοικητικού προστίμου του παρόντος σημείου του πίνακα, επιβάλλεται και γενική απαγόρευση εισόδου θεατών για μία (1) αγωνιστική.

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις