«Ζητείται η λύση της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου»

Την Τρίτη (07/11) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η συζήτηση! Χωρίς νόμιμη διοίκηση πέραν των έξι μηνών…

Ιδιαιτέρως κρίσιμη είναι για τον Απόλλωνα Πόντου η Τρίτη (07/11) όπως αποκαλύπτει το FL News. Αυτό γιατί το πρωί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης εξετάζει την αίτηση με την οποία ζητείται η λύση της ΠΑΕ Απόλλων Πόντου! Ο λόγος; Παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών!

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του FL News, στις 4 Αυγούστου η ΠΑΕ ενημερώθηκε από το ΓΕΜΗ ότι «από τον έλεγχο των στοιχείων και πράξεων που έχουν καταχωριστεί προκύπτει ότι η εταιρεία με την επωνυμία ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΕ και με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 143318560000 δεν έχει εκπληρώσει την κάτωθι υποχρέωσή της: παραμένει χωρίς νόμιμη διοίκηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες. Η καταληκτική ημερομηνία παρήλθε στις 4 Αυγούστου 2023.

Οι δέκα εργάσιμες ημέρες παρήλθαν χωρίς η ΠΑΕ να προβεί στις αναγκαίες καταχωρήσεις, ούτε απευθύνθηκε με αίτηση στο ΥΓΕΜΗ προκειμένου να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους η εταιρεία δεν πρέπει να τεθεί σε αναστολή καταχώρισης. Αυτό εν τέλει συνέβη από 19/08/2023 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3740043 και για όσο διάστημα δεν εκπληρώνει τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις.

Όπως αναφέρει η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χριστίνα Δερμεντζόγλου: «Στις 8/9/2023 καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3754295 η από 17/07/2023 με ΓΑΚ 15843/21.07.2023 και ΕΑΚ 13498/21.07.2023 αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) με την οποία ζητείται η λύση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία, τον διακριτικό τίτλο ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ ΠΑΕ και αριθμό ΓΕΜΗ 143318560000.

Ως χρόνος συζήτησης της ως άνω αίτησης ορίζεται η 7η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. Η καταχώριση έγινε κατόπιν διενέργειας τυπικού ελέγχου (ελέγχου πληρότητας) του άρθρου 3 στοιχ. ιη του Ν.4919/2022 (ΦΕΚ Α’ 71/07.04.22).

Ακολουθήστε το goalpost.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις