Έλεγχος βιωσιμότητας για τη Football League

Διαδικασία ελέγχου της βιωσιμότητας της Football League ξεκίνησε η αντίστοιχη Ένωση. Η διαδικασία θα διενεργηθεί από ειδικούς εργατολόγους οι οποίοι δεν θα λάβουν υπόψη τους τα προηγούμενα οικονομικά έτη. Η ανακοίνωση:
«Ξεκίνησε σήμερα η προγραμματισμένη διαδικασία ελέγχου για την βιωσιμότητα της Football League.

Θα διενεργηθεί από ειδικούς εργατολόγους και δεν θα αφορά οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο προηγούμενων ετών».