ΕΠΣΘ: Δελτίο πιστοποίησης προπονητή

Από την ΕΠΣ Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι οι προπονητές των Σωματείων που μετέχουν στο Κύπελλο καθώς και στα  Πρωταθλήματα της ΕΠΣΘ και είναι κάτοχοι ταυτότητας τριετίας UEFA – ΕΠΟ (με λήξη 31/12/2018), πρέπει να προμηθευτούν από την Ένωση το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2018 – 2019, καταθέτοντας σ’ αυτήν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ για την έκδοσή του.


Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα παραμονής στην τεχνική περιοχή και άσκησης των καθηκόντων τους.

Το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2018-2019 θα συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ μετά την 1/1/2019 μόνο στην περίπτωση που ο Προπονητής ανανεώσει την Κάρτα Τριετίας UEFA – ΕΠΟ (1/1/2019 – 31/12/2021). Σε αντίθετη περίπτωση το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή θα ανακαλείται.

Υπενθυμίζεται ότι οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή:

  • Α. Φωτοτυπία ταυτότητας τριετίας UEFA – ΕΠΟ (με λήξη 31/12/2018).
  • Β. Βεβαίωση ότι είναι μέλος Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου.
  • Γ. Αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού (συμβολαίου) συνεργασίας προπονητή – σωματείου, θεωρημένο από την ΔΟΥ ή μέσω TAXIS
  • Δ. Πρόσφατη φωτογραφία
  • Ε. Καταβολή του προβλεπόμενου παραβόλου
  • Ζ. Αίτηση του Σωματείου