Κανάβας: «Γραμματέας ο Μίλτος Καλόγηρος»

Το βίβλίο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣΘ παρέδωσε ο Βασίλης Κανάβας στον Μίλτο Καλόγηρο, κατόπιν της απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου, σύμφωνα με την οποία ορίστηκε προσωρινή διοίκηση. Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Ένωσης και μέλος της ομάδας Πάσχου, εναρμονίζεται με την απόφαση του Ειρηνοδικείου και στην ανακοίνωση που εξέδωσε, εύχεται τα σωματεία να εκλέξουν ένα νέο Δ.Σ. στις επερχόμενες εκλογές με γνώμονα το καλό του μαγνησιώτικου ποδοσφαίρου. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Βασίλη Κανάβα:


“Σήμερα 27 Ιουλίου 2015 και κατόπιν εκδόσεως την με αριθμό 222/2015 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βόλου και σε εκτέλεση αυτής, παρέδωσα στα χέρια του Μιλτιάδη Καλόγηρου Γενικού Γραμματέα του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, που ορίστηκε με την από 10-7-2015 Προσωρινή Διαταγή της Ειρηνοδίκου Βόλου, το Βιβλίο Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, που κατείχα ως εκ της ιδιότητάς μου ως Γενικού Γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ.

Με την παρούσα δήλωσή μου επιθυμώ να εκφράσω την αμέριστη εμπιστοσύνη και τον σεβασμό μου στις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης και εύχομαι στις προκηρυχθείσες εκλογές της 10ης Αυγούστου 2015, τα σωματεία να επιλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με βασικό γνώμονα το καλό του μαγνησιώτικου ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και την επιστροφή της Ε.Π.Σ.Θ. στην θέση που της ανήκει.”

Μετά Τιμής
Βασίλειος Κανάβας