Προχωρά σε εκλογές ο Γ.Σ. Αλμυρού

Με αρκετά μεγάλη συμμετοχή των μελών του, πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του Γ.Σ. Αλμυρού. Έγινε ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός όλων των τμημάτων και εκλέχθηκε τριμελής εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών. Αυτή αποτελείται από τους Χρήστο Κρανά, Βασίλη Χουλιαρά και Σάββα Μαυρογένη. Σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και η ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.