«Με 10 χιλιάδες ευρώ φορολογική δήλωση πώς να αγοράσει κανείς ΠΑΕ;»