Έκτακτο Δ.Σ. για την εκλογή νέου Προέδρου στη Νίκη

Οι παραιτήσεις τόσο του Προέδρου του Δ.Σ. της Ερασιτεχνικής Νίκης, κ. Λάμπρου, όσο και της Αντιπροέδρου του Συλλόγου, κ. Φωτεινής Κοκκινάκη, υποχρεώνουν τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πραγματοποίηση ορισμένων διαδικασιών ώστε να συνεχίσει το σωματείο, απρόσκοπτα την ομαλή λειτουργία του.

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να γίνει η αναπλήρωση των παραιτηθέντων με δύο από τα αναπληρωματικά μέλη των εκλογών. Σύμφωνα με τη σειρά, αυτοί θα είναι οι κκ. Νίκος Βενέτης και Δημήτρης Χατζημπύρρος . Στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει οριστεί για την Τετάρτη 16/3 στις 20:00, θα εκλεχθεί νέος Πρόεδρος σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο καταστατικό του Συλλόγου.