Επιμορφωτική συγκέντρωση των διαιτητών της ΕΠΣΘ

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Διαιτησίας – ΚΕΔ/ΕΠΟ, καλούνται οι Διαιτητές της ΕΠΣ Θεσσαλίας σε εβδομαδιαία επιμορφωτική συγκέντρωση στα γραφεία της Ένωσης σήμερα Δευτέρα 3/10/2016 και ώρα 19:00.
Επίσης θα


πραγματοποιηθούν οι γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης των Διαιτητών – Παρατηρητών των Τοπικών Πρωταθλημάτων της ΕΠΣΘ.
Η παρουσία όλων των διαιτητών (αξιολογημένων και μη), των παρατηρητών διαιτησίας είναι υποχρεωτική, θα τηρηθεί απουσιολόγιο και θα κοινοποιηθεί στην ΚΕΔ της ΕΠΟ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας και θα αποτελεί κριτήριο για τους ορισμούς των Τοπικών Πρωταθλημάτων.