Το νέο Δ.Σ. της ΕΠΣΘ και η προκήρυξη εκλογών

Σε σώμα συγκροτήθηκε το διορισθέν από το Ειρηνοδικείο Βόλου Δ.Σ. της ΕΠΣΘ, με τον Γιώργο Μουλά να εκλέγεται Πρόεδρος, ο Δημήτρης Σταυρίδης Α’ Αντιπρόεδρος και ο Μίλτος Καλόγηρος Γενικός Γραμματέας. Το νέο Δ.Σ. συνεδρίασε και αποφάσισε να πράξει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της πειθαρχικής ποινής της ΕΠΟ προς την ΕΠΣΘ και παράλληλα καλεί όλα τα σωματεία στις 10 Αυγούστου για να αποφασίσουν τη διεξαγωγή εκλογών. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΣΘ:


Με την προσωρινή διαταγή (10/7/2015) της Ειρηνοδίκης Βόλου, διορίσθηκε προσωρινή Διοίκηση στην ΕΠΣΘ, η οποία αποτελείται από τους :
Ακτσιαλή Αντώνη
Καπουρνιώτη Μιχάλη
Τσεκούρα Νικόλαο
Καλόγηρο Μιλτιάδη
Μουλά Γεώργιο
Μπάϊμπα Κωνσταντίνο
Γεωργαλή Χρήστο
Βλίωρα Γεώργιο
Ντινέζο Ηλία
Σταυρίδη Δημήτριο
Σκαφίδα Απόστολο

Κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης στα Μέλη του ΔΣ (14/7/2015) και ύστερα από μυστική ψηφοφορία που έγινε, συγκροτήθηκε το διορισθέν ΔΣ σε σώμα ως εξής

Πρόεδρος : Μουλάς Γεώργιος
Α’ Αντιπρόεδρος : Σταυρίδης Δημήτρης
Β’ Αντιπρόεδρος : Μπάϊμπας Κωνσταντίνος
Γενικός Γραμματέας : Καλόγηρος Μιλτιάδης
Ταμίας : Καπουρνιώτης Μιχάλης
Μέλη : Ακτσιαλής Αντώνης, Τσεκούρας Νικόλαος, Γεωργαλής Χρήστος, Βλιώρας Γεώργιος, Ντινέζος Ηλίας, Σκαφίδας Απόστολος

Μετά την συγκρότηση σε σώμα το ΔΣ συνεδρίασε έκτακτα (την ίδια ημέρα και ώρα στα γραφεία της Ένωσης) και έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις :
– Να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την άρση της πειθαρχικής ποινής της ΕΠΟ προς την ΕΠΣΘ
– Λαμβάνοντας υπόψιν τις αιτήσεις των Σωματείων, προσκαλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση τα Σωματεία – Μέλη της για την 10/8/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 (σε περίπτωση μη απαρτίας 19:00) στα γραφεία της Ένωσης (Ροζού 17) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΔΣ

Με νεότερο Δελτίο Τύπου να ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες των διαδικασιών για τις εκλογές.