Συντριπτική επικράτηση του Αχ. Μπέου στο Δήμο Βόλου

Με θετική ψήφο – καθώς αύξησε εντυπωσιακά τις δυνάμεις του στον Δήμο Βόλου από το 2014 – ο Αχιλλές Μπέος κέρδισε την αναμέτρηση στον μεγαλύτερο Δήμο της Μαγνησίας. Στα 195 από τα 226 εκλογικά τμήματα (ενσωμάτωση 86.28%), τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: