Η ΕΠΟ υπενθυμίζει: Αναβιώνει το 50% των χρεών για νέες ΠΑΕ με παραπλήσια ονόματα και σήματα…

Μοιράσου το άρθρο
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της τονίζει με νόημα… ένα τμήμα του άρθρου 4, 5 του ΚΑΠ του κανονισμού Αδειοδότησης που αναφέρεται στις νέες ΠΑΕ που ιδρύθηκαν με παραπλήσιο ή ίδιο όνομα με την ομάδα που είχε αφήσει χρέη, ή ακόμη και με ανάλογα σήματα και χρώματα.

Αναλυτικά:

Σε συμφωνία με το Παράρτημα I, Άρθρα 4, 5 του ΚΑΠ και το Άρθρο 45 του Κανονισμού Αδειοδότησης «κάθε νέα Π.Α.Ε., που ιδρύεται (με την ίδια ή ανάλογη επωνυμία και το ίδιο ή ανάλογο σήμα και χρώματα) ευθύνεται για τις ποδοσφαιρικές οφειλές σε ποσοστό 50% αυτών, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Π.Α.Ε. που υποβιβάστηκε και έχει τεθεί σε εκκαθάριση».

Βάσει των παραπάνω, καλούνται οι πιστωτές των εταιρειών που εμπίπτουν στην εν λόγω διάταξη να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αδειοδότησης τις υφιστάμενες οφειλές προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (τελεσίδικες αποφάσεις δικαιοδοτικών οργάνων, συμφωνίες διακανονισμού/εκχώρησης, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, εντολές πληρωμής κλπ).