Τουρνουά σκακιού από το “Πιονάκι” στην Αγριά

Ο Αθλητικός Όμιλος Αγριάς «ΑΘΛΟΣ»/ Τμήμα Σκακιού «ΤΟ ΠΙΟΝΑΚΙ», διοργανώνει το «3ο Ανοιχτό Τουρνουά σκακιού Αγριάς – Νικόλαος & Ελένη Πορφυρογένη», με εθνική και διεθνή αξιολόγηση στο Πορφυρογένειο ίδρυμα στην Αγριά. Το σύστημα αγώνων θα είναι Ελβετικό επτά γύρων…

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
α. 1ος Γύρος: Τετάρτη, 25.01.2017, 18:00′
β. 2ος Γύρος: Τετάρτη, 01.02.2017, 18:00′
γ. 3ος Γύρος: Τετάρτη, 08.02.2017, 18:00′
δ. 4ος Γύρος: Τετάρτη, 15.02.2017, 18:00′
ε. 5ος Γύρος: Τετάρτη, 22.02.2017, 18:00′
στ. 6ος Γύρος: Τετάρτη, 01.03.2017, 18:00′
ζ. 7ος Γύρος: Τετάρτη, 08.03.2017, 18:00′

5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ:
90 λεπτά για όλη την παρτίδα με προσθήκη 30 δευτερολέπτων για κάθε κίνηση από την πρώτη κίνηση.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι σκακιστές με δελτίο αθλητή της ΕΣΟ.
Παράβολο συμμετοχής 10,00€, πληρωτέο πριν την έναρξη του πρώτου γύρου.
Μέγιστος αριθμός συμμετοχών 30 σκακιστές. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

7. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΑΡΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
H τελική κατάταξη καθορίζεται από τους βαθμούς που συγκεντρώνουν οι αθλητές.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν κατά σειρά τα ακόλουθα κριτήρια άρσης ισοβαθμίας:
α. Αριθμός νικών (12).
β. Τα αποτελέσματα μεταξύ των ισόβαθμων (11).
γ. Σόννεμπορν-Μπέργκερ (52).
δ. Μπούχολτς (37).

Διευθυντής αγώνων ορίστηκε ο πρόεδρος του Άθλου Αγριάς Μαγγίτσης Νίκος.