Την Τετάρτη 28 Μαρτίου η ΓΣ του ΕΟΣ Βόλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Βόλου (ΕΟΣ Βόλου) προσκαλεί τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του να συμμετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση του συλλόγου που θα γίνει την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 στις 19:00 στα γραφεία του ομίλου στον Βόλο επί της οδού Δημητριάδος αρ. 186. Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα, Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, και ώρα 20:30 χωρίς άλλη πρόσκληση.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:
1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
2) Ανάπτυξη πεπραγμένων Δ.Σ έτους 2017.
3) Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Έγκριση απολογισμού 2017 και προϋπολογισμού 2018.
5) Διάφορα θέματα.